Átadták a Magyar Kémia Oktatásért-díjakat

KemiadijIdén, immáron tizenötödik alkalommal adták át a „Magyar Kémia Oktatásáért- díjat” annak a négy kémiatanárnak, akik példamutató szakmai munkásságukkal és elhivatottságukkal hozzájárulnak a jövő nemzedékének magas szintű szakképzéséhez, felkarolják és tudásukkal támogatják a tehetséges diákokat, valamint kiemelt figyelmet fordítanak a kémia, mint tudományág elismeréséért és sikereiért.
 
Az innovációs eredmények legfőbb motorja a jól képzett szakemberek teljesítménye, mely eredendően az oktatás színvonalán múlik. Éppen ezért a Richter prioritásként kezeli a magyar oktatás helyzetét, így a továbbiakban is kötelességének érzi, hogy a lehetőségekhez mérten folytassa támogató tevékenységét ezen a területen is.
A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért kuratóriuma 15 éve ítéli oda a rangos elismerést, a személyenként 400 ezer forintos díjat. Az ünnepélyes díjátadóra idén is a Magyar Tudományos Akadémián került sor. 

A 2013. évi díjazottak:
Baranyiné C. Veres Anna,  Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelm és Informatikai Szakközépiskola, Budapest
Fenyvesi Mária, Kastélydombi Általános Iskola, Budapest
Dr. Nagy Mária, Leőwey Klára Gimnázium, Pécs
Pogányné Balázs Zsuzsanna, Verseghy Ferenc Gimnázium, Szolnok

 Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért
Az alapítvány 1999-ben a Richter Gedeon gyógyszercég kezdeményezésével jött létre azzal a szándékkal, hogy a vezető hazai gyógyszergyártó vállalat a magyarországi kémiaoktatásban és az azzal kapcsolatos ismeretterjesztésben közvetlenül vállalhasson támogató szerepet. Az alapítvány feladatai közé tartozik többek között a kémia oktatásában kiemelkedő eredményeket elérő tanárok elismerése és díjazása. Az alapítvány „A Magyar Kémia Oktatásért-díjjal” közép- és általános iskolai kémiatanárok kiemelkedő munkáját jutalmazza. Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében három tagból álló kuratórium működik. A kuratórium a díjazottak kiválasztásához szükséges adatokat pályázati formában szerzi be.

A Richter Gedeon Nyrt. társadalmi felelősségvállalása jegyében kötelességének érzi, hogy lehetőségeihez mérten támogassa a közösségi célokat: tevékenységéhez kapcsolódóan az oktatást és az egészségügyet támogatja.

A hazai gyógyszergyártó stratégiájában meghatározó a kutatás-fejlesztési tevékenység, amelyhez elengedhetetlen a jövő szakembereinek képzése, az utánpótlás-nevelés támogatása. A Társaság pályázatokon és alapítványokon keresztül évente több millió forinttal segíti a fiatal vegyészmérnökök és gyógyszerészhallgatók továbbképzését, valamint az oktatásban kimagasló szerepet betöltő tanárokat. A vegyész szakemberek képzésének támogatása mellett jelen van a műszaki, az orvosi, valamint a közgazdaságtudományi egyetemek támogatói között is.